tl_files/tikva/Tikva-teamet/Personbilder/TIKVA-MimmiEdin-3761420-W.jpgMimmi Edin

Grundare av Tikva.

Det finns redan en hel del information här på hemsidan om
bakgrunden till Tikva, t ex
HÄR
Därför fokuserar denna presentation av Mimmi mer på
hennes erfarenheter och kunskaper.
Läs även om Tikvas resurspersoner
HÄR.

Mimmi bestämde sig redan under tonåren för att arbeta med träning,
hälsa, se människor. Hennes egna erfarenheter av mobbing och utanförskap
ända upp i tonåren har satt djupa spår och gett henne en stark känsla för
andras utsatthet. I tjugoårsåldern skrev hon ner en beskrivning av
sina planer/drömmar - den fick senare just namnet "Se människan".
Hennes intresse ledde till utbildningar inom bl a styrketräning, aerobic, kost/näringskunskap. 

1993 startade Mimmi en träningsanläggning som snabbt fick många trogna besökare. Parallellt genomförde hon utbildningar och kurser på företag och i organisationer. Det ena uppdraget ledde till det andra. Ett målande exempel är företaget med över 500 anställda: Två sekreterare hade varit på en föreläsning Mimmi höll. De tog med Mimmi till sin chef. Chefen lovade att så länge som Mimmi kunde få personal att träna så skulle han se till att Mimmi fick betalt och förutsättningar att genomföra det. Efter några månader var det 200 personer som regelbundet tränade på företaget. Förråd och garage byggdes om till träningslokal... Precis som i alla dagens projekt så byggdes arbetet upp med många kompetenser i samverkan - sjukgymnaster, dietister, personliga tränare m fl.

2001 anställdes Mimmi som projektledare för Friskvården på Kungsporten, Huskvarna. Det började från noll. Idag en verksamhet med över 600 tränande varje vecka, 4 deltidsanställda och ca 80 frivilliga sköter det dagliga. Hennes uppgift idag är att arbetsleda, projektleda och vara mentor. Läs mer HÄR.

Tre projekt som Mimmi varit med om att starta upp
1. Viktiga Barn och ungdomar
Arbete med och bland överviktiga barn och ungdomar. Samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun, landsting och Hela människan. För sin insats mottog Mimmi år 2006 Folkhälsopriset från Landstinget i Jönköpings län. Mer info om projektet finner du här: www.viktigabarn.se
2. Från ohälsa till Hälsa
Projekt i samverkan  med Öxnehaga vårdcentral, Huskvarna.
3. Steg In
Ett projekt mellan vuxenutbildningsenheten, arbetsförmedlingen, invandrar- och flyktingsektionen i Jönköpings kommun. 

Mimmi får ibland frågor om vilka högskoleutbildningar och titlar hon har
 
Frågan kommer nästan alltid från de som inte sett henne i aktion.
Svaret är: inga högskoleutbildningar. Däremot massor av kurser och utbildningar inom de mest skiftande områden. Den bredaste och kanske viktigaste kunskapen har förvärvats genom drygt 44 år i LHS, livets hårda skola. Mimmis främsta egenskaper är entreprenörskap, ledarskap och projektledning.

Mimmis främsta förmåga är att leda och inspirera människor att göra sin grej
 
Kanske hade inte de projekt hon deltagit i genomförts utan Mimmi. Å andra sidan så kan man med säkerhet säga att om Mimmi inte hade samlat rätt människor runt sig, läkare, psykologer, sjukgymnaster, dietister, ekonomer, marknadsförare och många andra som bidragit med sina specialkompetenser så hade projekten troligtvis inte blivit trovärdiga eller särskilt framgångsrika.

Om ett projekt blir lyckat eller misslyckat avgörs av flera saker och eftersom projekt under ledning av Mimmi alltid involverar många människor, det är hennes sätt att arbeta, så är det alltid väldigt många människor som får bära både framgång och motgång.