Presentation av Josefin Lennartsson

 

Strax innan jul 2016 möttes Mimmi Edin och Josefin Lennartsson för att påbörja en överlämning. From 2017 har Josedin Lennartsson, pastor, haft huvudansvaret för Tikva och dess utveckling. Ett första steg var att samla ihop personer för att bilda en nationell förening.

 

tl_files/tikva/Tikva-teamet/Personbilder/Josefin Lennartsson profilbilder lUeg upplisning - Fredrik LindC (0002 av 0017).jpg 

 

Jag är pastor och påbörjar en ny tjänst i Gnestaortens krets i augusi 2017 som pionjärpastor. Jag älskar att skapa med mina händer allt från konst till matlagning och trädgårdsarbete! All form av skapande ger möjlighet till liv och det har varit viktigt för mig genom livets olika faser. Jag gick instruktörsutbildningen 2010 i samband med en tjänst på studieförbundet Bilda och har sedan dess levt med tacksamheten över att Mimmi tagit fram det här konceptet som väver ihop ande, kropp och själ utifrån ett teologiskt perspektiv. Jag har saknat en helhetssyn på människan både när jag sökt vård men även i samtal i kyrkan. Uppdelningen som vi gjort mellan ande, kropp och själ skapar onödiga sår och missförstånd. Att förstå att jag tillhör en större helhet och att HELA jag hör ihop, kroppen berättar om själen och är den helige Andes tempel. Gud har skapat oss med en kropp och när vi lär oss hur vi kan samverka med kroppen, själen och anden då tror jag vi kan leva ett liv i harmoni. Det tror jag är ett livsprojekt och med verktyget Tikva får man god hjälp på vägen för att lära sig tilliten,  vilan, eftertanken och insikten.

 

Den nationella föreningen bildades i slutet av maj 2017 och under hösten kommer vi presentera den nya styrelsen och tankarna framåt!